Data-Frame biedt een kader waarbinnen uw automatisering gestructureerd wordt, zodat u moeiteloos uw gegevens op een logische manier kunt benaderen en beheren. Samen met u bepalen we welke gegevens opgeslagen moeten worden, wat er verder aan be- of verwerking op de gegevens moet plaatsvinden, en welke terugkoppeling, zoals rapportage, gewenst is. Data-Frame kan uitgebreid worden met een rechtenbeheer module, zodat u bepaalt wie welke gegevens mogen inzien of beheren.

Avdecha Software Solutions heeft zich toegelegd op het bieden van maatwerk software waarmee de afnemer zijn specifieke gegevens kan beheren binnen de aangegeven kaders. In de loop van de jaren is een kader ontwikkeld dat als raamwerk dient voor meerdere toepassingsgebieden. Inmiddels kunnen we zeggen een solide kader te kunnen bieden dat tegelijk voldoende instelbaar is om uw specifieke project te kunnen faciliteren. We geven hier drie voorbeelden van (technische) toepassingen. Andere sectoren waarvoor we ook oplossingen beschikbaar hebben, zijn:
• De bancaire sector (Basel Framework)
• Financiën (project budget bewaking)
• CRM en fakturatie
• Enquêteverwerking
• De entertainment-industrie (beheer van lezingen)

Heeft u een project waarvoor een goed opslagsysteem nodig is?
Of past uw project niet goed in uw bestaande systemen?
Is uw markt zodanig veranderd dat uw systemen niet meer aansluiten?

Data-Frame kan de uitdaging aan!
Bel of mail ons voor een afspraak.

Lees verder >