digitale_inspector
image-24
Met behulp van de Digital Inspector is het mogelijk om inspecties en keuringen op diverse momenten van het project (ontvangst fabriek, montage, inbedrijfsstelling, enzovoorts) op installaties toe te passen. Behalve een beheermodule omvat de Digital Inspector een app voor gebruik op een device zoals een tablet, waarmee de keuring daadwerkelijk uitgevoerd wordt.

De Digital Inspector maakt het mogelijk om de te keuren fysieke objecten te registreren en om inspectieformulieren als sjabloon op te stellen. Op het moment dat een keuring uitgevoerd moet worden, koppelt de beheerder het gewenste formulier aan het object en geeft de keuring vrij voor verwerking in de app op het device (iPad). De keurder downloadt keuringen die aan zijn gebruikerprofiel toegekend zijn. Daarmee kan het keuren te velde beginnen.

Na afloop verzendt de keurder de keuringen vanuit de app terug naar het systeem op de server, maar nu met de ingevulde resultaten en bevindingen. De validatie kan nu plaatsvinden, en keuringen waarvan het resultaat niet voldoende is, kunnen opnieuw vrijgegeven worden voor herkeuring, eventueel ter uitvoering door een andere keurder. Van gevalideerde keuringen worden rapporten in PDF buiten de Digital Inspector gearchiveerd.

Digital Inspector biedt de mogelijkheid om een lijst van eisen aan te leggen waar de te keuren objecten aan moeten voldoen. Aan regels van een inspectieformulier kan een eis uit de lijst worden gekoppeld. Naderhand kan een rapport opgevraagd worden waarmee de toegepaste eisen samen met de resultaten van de keuringen in te zien zijn.

Lees verder >